Posts Tagged ‘הכנה לקראת לידה’

חשיבות קורס הכנה ללידה

ינואר 3, 2010

חשיבות קורס הכנה ללידה היא לא רק במידע החשוב, החיוני, שמועבר בו לאישה ההרה ולא אחת אף לבן זוגה, המשתתף בקורס. חשיבות קורס הכנה ללידה נובעת גם מרשת  הביטחון, השקט והשלווה, שנפרשת מעל ואף בתוך נפש  המשתתפות והמשתתפים בה. יש על מי לסמוך. יש במי לבטוח. יש מקור לשאוב ממנו מידע ו גם חום. כאשר נוצר קרש אישי, רגשי, בין מי שמעבירה את הקורס ובין המשתתפים בו, מועצמת תועלתו.

אי אפשר להפריז בנושא זה: חשיבות קורס הכנה ללידה עבור נשים המתעתדות ללדת בפעם הראשונה  נאמדת, לא אחת, דווקא לאחר הלידה, במיוחד בלידה, שבמהלכה מצליחה היולדת בפרט ובן הזוג עמה בכלל לממש ולו גם חלק מהמידע החשוב שרכשו במהלך הקורס.

חשיבות קורס הכנה ללידה היא בכך שהוא משלב  הקניית מידע חיוני עם שיטות וכלים להתמודד עם האתגרים שמציבה הלידה.  במהלך קורס מתוודעות  נשים הרות לסיבות לתנודות הקיצוניות במצב רוחן, לאופן שבו הן יכולות להסתייע בתמיכתו של בן הזוג, לסגל לעצמן תנוחות שייטיבו עמן,  אימוץ שיטות הרפיה  והירגעות שונות ועוד. חשיבות קורס הכנה ללידה עולה ככל שהמשתתפות בו ( ניתן כמובן לקיים גם קורס פרטי, בבית) מוכנות  להיפתח ולשלף פעולה.

השתתפות בקורס אינה, כמובן, תנאי הכרחי ללידה. נשים רבות ילדו  בלעדיו, מן הסתם, אבל חשיבות קורס הכנה ללידה היא בכך שהוא מפוגג את ערפילי חוסר הוודאות, והופך את הלא נודע לנודע, את הבלתי מוכר – למוכר.

חשיבות קורס הכנה ללידה היא בכך שמי שמשתתפים בו, גברים ושנים גם יחד, מחזקים ומהדקים את הקשר הזוגי ומכינים עצמם ללידה כאתגר משותף, אשר חלקו של בן הזוג בו חשוב וחיוני ביותר.

החודשים שלפני הלידה  מערימים קשיים שונים. האישה ההרה לחוצה, חוששת וייתכן שאף חשה חרדה מהלידה הצפויה. חשיבות קורס הכנה ללידה היא בניסיון של המנחה להפנים  בנשים ההרות ולאפשר להן להטמיע את ההבנה, כי לידה  אמורה לגרום להם, חרף הקשיים הצפויים בה, אושר. שהן בוראות עולם ומביאות אליו חיים חדשים. מזל טוב!