Posts Tagged ‘דבש מסלע’

קורס הכנה ללידה

אפריל 29, 2010

קורס הכנה ללידה

אף שלידה היא מעשה טבעי ( שאלו כל אישה שילדה) – טבעי גם החשש מפניה, ודאי לפני לידה ראשונה.  קורס הכנה ללידה מאפשר לא רק לאישה אלא גם לבן הזוג שלה להתוודע אל מכלול ההיבטים הקשורים ללידה ובתוך כך להיערך לקראתה. ידע לא רק מפיג חששות הוא גם מפוגג את ערפילי הלא-נודע. קורס הכנה ללידה יכול להיערך במסגרת קבוצתית או, לחלופין, כקורס פרטי בביתכם. יש יתרונות בכל אחת ממתכונות הקורסים וההעדפה היא אישית.

קורס הכנה ללידה מאפשר למשתתפים בו ללמוד  שימוש בדמיון מודרך כדי להקל על הכאב שגורמים צירי הלידה, תנוחות אחדות שניתן לשלב בינהן כדי להקל על האישה את הלידה, תפקידו של בן הזוג כמרגיע, כמזכיר (  לנשום נכון, " כמו שלמדנו בקורס"),כמגיש סיוע טכני נדרש במהלך הלידה. קורס הכנה ללידה מעניק לנשים תחושה שהן אינן יחידות וודאי אינן בודדות במערכה. השיתוף והחלוקה עם עמיתות עשוי להקל עליהן להתמודד עם ההיריון ולהתכונן ללידה.

קורס ההכנה ללידה מאפשר גם  להתוודע אל מכלול הזכויות של היולדת במוסדות השונים ולהכיר את תכולת סל הזכאויות שלה.  ככל שהולך וקרב מועד הלידה מתגברות, כמשוער וכצפוי, החששות של היולדת. הציפייה היא למשהו טוב, כמובן. הלידה אמורה להסב אושר לזוג. היא אמורה להיות חוויה מכוננת שתיזכר לכל החיים. דווקא בשבועות האחרונים לפני הלידה, חשוב שהאישה תשמור על שיווי משקל  נפשי. קורס הכנה ללידה מאפשר לה להיעזר, להיתמך, להיפתח.

 יש נשים שעבורן התועלת של קורס הכנה ללידה  היא  בעצם קיומו. (מעניין לבדוק, האם יש נשים הפונות אל קורס הכנה ללידה גם לקראת לידת הילד השני או השלישי שלהן).

 נשים יכולות, כאמור, ללדת לידה פשוטה וקלה גם ללא השתתפות בקורס, אבל קורס הכנה ללידה לא מיועד למי שאין להן ספקות או חששות או לנשים שחשות וחושבות כי הן "יודעות הכול". ככל שאישה מוכנה יותר לקראת הלידה היא צפויה לחוות אותה כחוויה ולא "לעבור" אותה כטראומה. קורס הכנה ללידה עשוי, לא אחת, להיות ההבדל בין חוויה לבין טראומה. ובחרת בחוויה!