Archive for מאי, 2010

קורס הכנה ללידה

מאי 17, 2010

נשים רבות ילדו ללא קורס הכנה ללידה אבל כיום, כאשר  ניתן להיערך לקראת לידה ולהתכונן לקראתה,  ניתן לנצל את המסגרות המאפשרות להשתתף בקורס הכנה ללידה.
קורס הכנה ללידה המשותף לנשים ( ופתוח גם לבני זוגן) מאפשר להן  ליהנות גם מערך מוסף חשוב – להסתייע בקורס גם כקבוצת תמיכה.

קורס ההכנה ללידה ממציע לנשים מידע חשוב, טכני ומהותי כאחד, המסייע להן בחודשי ההיריון, במהלך הלידה ואחריה. מי מהנשים המעדיפות קורס הכנה ללידה פרטי, יכולות, כמובן, לקיים אותו בביתן, כאשר הן ו וברצותן גם בן זוגן הם המשתתפים היחידים בו.

לידה היא חוויה מכוננת בחיה של כל אישה העתידה ללדת  בכלל ובפעם הראשונה בפרט. יש נשים החוששות מהיהפכותה של הלידה לטראומה. עבורן – קורס הכנה ללידה משמש גם מסגרת להפגת החששות. ככל שהן מצוידות במידע רב ומפורט יותר, הן יכולות להיערך טוב יותר לקראת הלידה ולהפוך את הלא נודע לנודע ולצפוי.

גברים המשתתפים בקורס ההכנה ללידה יודעים שנוכחותם חשובה וחיונית לא רק כמקור תמיכה וחיזוק נפשי-רגשי; גברים עשויים למלא תפקיד פעיל במהלך הלידה, כאשר עליהם מוטל התפקיד להרגיע, להזכיר לאישה המתייסרת בציריה בשעת כריעתה ללדת כיצד עליה לנשום, איזו תנוחה עשויה להקל עליה ועוד.

כאשר חיים חדשים מתחילים להיברא ברחמה של אישה היא עלולה להיתקף חששות, פחדים וחרדות. קורס הכנה ללידה מהווה עבורה מסגרת, שבה   היא יכולה ואף מוזמנת לשאול כל שאלה, מאחר שסביר להניח כי המשתתפות בקורס, רובן ככולן חשות אותן תחושות וחוששות מפני הלידה, אף שהן מצפות ומייחלות לה.

נשים  הרות שטרם ילדו ודאי יכולות להיעזר במקורות מידע שונים, אשר יעשירו את ידיעותיהם ויכינו אותם לקראת הלידה, אבל לערך המוסף של קורס הכנה ללידה אין תחליף.

כל אישה שמסוגלת לאפשר לעצמה השתתפות במסגרת כה חיונית זו – קורס הכנה ללידה – תיטיב לעשות אם למענו תוותר אפילו על רכישת מוצרים שונים, אשר רכישתם סובלת דיחוי עד לאחר הלידה, בשעה טובה ובמזל טוב: אין השקעה בטוחה, כדאית ונושאת תשואה כה מניבה כמו השקעה  במימון קורס הכנה ללידה.

קורס הכנה ללידה

נשים רבות ילדו ללא קורס הכנה ללידה אבל כיום, כאשר  ניתן להיערך לקראת לידה ולהתכונן לקראתה,  ניתן לנצל את המסגרות המאפשרות להשתתף בקורס הכנה ללידה.

קורס הכנה ללידה המשותף לנשים ( ופתוח גם לבני זוגן) מאפשר להן  ליהנות גם מערך מוסף חשוב – להסתייע בקורס גם כקבוצת תמיכה.

קורס ההכנה ללידה  ממציע לנשים מידע חשוב, טכני ומהותי כאחד, המסייע להן בחודשי ההיריון, במהלך הלידה ואחריה. מי מהנשים המעדיפות קורס הכנה ללידה פרטי, יכולות, כמובן, לקיים אותו בביתן, כאשר הן ו וברצותן גם בן זוגן הם המשתתפים היחידים בו.

לידה היא חוויה מכוננת בחיה של כל אישה העתידה ללדת  בכלל ובפעם הראשונה בפרט. יש נשים החוששות מהיהפכותה של הלידה לטראומה. עבורן – קורס הכנה ללידה משמש גם מסגרת להפגת החששות. ככל שהן מצוידות במידע רב ומפורט יותר, הן יכולות להיערך טוב יותר לקראת הלידה ולהפוך את הלא נודע לנודע ולצפוי.

גברים המשתתפים בקורס ההכנה ללידה יודעים שנוכחותם חשובה וחיונית לא רק כמקור תמיכה וחיזוק נפשי-רגשי; גברים עשויים למלא תפקיד פעיל במהלך הלידה, כאשר עליהם מוטל התפקיד להרגיע, להזכיר לאישה המתייסרת בציריה בשעת כריעתה ללדת כיצד עליה לנשום, איזו תנוחה עשויה להקל עליה ועוד.

כאשר חיים חדשים מתחילים להיברא ברחמה של אישה היא עלולה להיתקף חששות, פחדים וחרדות. קורס הכנה ללידה מהווה עבורה מסגרת, שבה   היא יכולה ואף מוזמנת לשאול כל שאלה, מאחר שסביר להניח כי המשתתפות בקורס, רובן ככולן חשות אותן תחושות וחוששות מפני הלידה, אף שהן מצפות ומייחלות לה.

נשים  הרות שטרם ילדו ודאי יכולות להיעזר במקורות מידע שונים, אשר יעשירו את ידיעותיהם ויכינו אותם לקראת הלידה, אבל לערך המוסף של קורס הכנה ללידה אין תחליף.

כל אישה שמסוגלת לאפשר לעצמה השתתפות במסגרת כה חיונית זו – קורס הכנה ללידה – תיטיב לעשות אם למענו תוותר אפילו על רכישת מוצרים שונים, אשר רכישתם סובלת דיחוי עד לאחר הלידה, בשעה טובה ובמזל טוב: אין השקעה בטוחה, כדאית ונושאת תשואה כה מניבה כמו השקעה  במימון קורס הכנה ללידה.