Archive for אפריל, 2010

קורס הכנה ללידה

אפריל 29, 2010

קורס הכנה ללידה

אף שלידה היא מעשה טבעי ( שאלו כל אישה שילדה) – טבעי גם החשש מפניה, ודאי לפני לידה ראשונה.  קורס הכנה ללידה מאפשר לא רק לאישה אלא גם לבן הזוג שלה להתוודע אל מכלול ההיבטים הקשורים ללידה ובתוך כך להיערך לקראתה. ידע לא רק מפיג חששות הוא גם מפוגג את ערפילי הלא-נודע. קורס הכנה ללידה יכול להיערך במסגרת קבוצתית או, לחלופין, כקורס פרטי בביתכם. יש יתרונות בכל אחת ממתכונות הקורסים וההעדפה היא אישית.

קורס הכנה ללידה מאפשר למשתתפים בו ללמוד  שימוש בדמיון מודרך כדי להקל על הכאב שגורמים צירי הלידה, תנוחות אחדות שניתן לשלב בינהן כדי להקל על האישה את הלידה, תפקידו של בן הזוג כמרגיע, כמזכיר (  לנשום נכון, " כמו שלמדנו בקורס"),כמגיש סיוע טכני נדרש במהלך הלידה. קורס הכנה ללידה מעניק לנשים תחושה שהן אינן יחידות וודאי אינן בודדות במערכה. השיתוף והחלוקה עם עמיתות עשוי להקל עליהן להתמודד עם ההיריון ולהתכונן ללידה.

קורס ההכנה ללידה מאפשר גם  להתוודע אל מכלול הזכויות של היולדת במוסדות השונים ולהכיר את תכולת סל הזכאויות שלה.  ככל שהולך וקרב מועד הלידה מתגברות, כמשוער וכצפוי, החששות של היולדת. הציפייה היא למשהו טוב, כמובן. הלידה אמורה להסב אושר לזוג. היא אמורה להיות חוויה מכוננת שתיזכר לכל החיים. דווקא בשבועות האחרונים לפני הלידה, חשוב שהאישה תשמור על שיווי משקל  נפשי. קורס הכנה ללידה מאפשר לה להיעזר, להיתמך, להיפתח.

 יש נשים שעבורן התועלת של קורס הכנה ללידה  היא  בעצם קיומו. (מעניין לבדוק, האם יש נשים הפונות אל קורס הכנה ללידה גם לקראת לידת הילד השני או השלישי שלהן).

 נשים יכולות, כאמור, ללדת לידה פשוטה וקלה גם ללא השתתפות בקורס, אבל קורס הכנה ללידה לא מיועד למי שאין להן ספקות או חששות או לנשים שחשות וחושבות כי הן "יודעות הכול". ככל שאישה מוכנה יותר לקראת הלידה היא צפויה לחוות אותה כחוויה ולא "לעבור" אותה כטראומה. קורס הכנה ללידה עשוי, לא אחת, להיות ההבדל בין חוויה לבין טראומה. ובחרת בחוויה!

לידה לאחר קורס הכנה

אפריל 8, 2010

גילוי נאות: כל אישה יכולה ללדת גם ללא  קורס הכנה ללידה, אבל המשך של אותו גילוי מצדיק ומאפשר אמירה נלווית ברורה: קורס הכנה ללידה מעולם לא הזיק למי שהשתתפו בו לא היה  אף לא אחד ממשתתפיו ( לא בכדי נכתב כאן בלשון זכר, מאחר שגברים רבים משתתפים כיום בכל שלביו של קורס הכנה ללידה) שלא הפיק תועלת ממנו.

קורס הכנה ללידה מאפשר למשתתפיו להיוודע  אל היבטיו השונים, הרבים, של תהליך הלידה המתחיל, כמובן, כבר מההיריון. נמסרים בו פרטים טכניים חשובים על אודות זכויות היולדת,   נותנים תשובה ברורה לשאלה, מה כדאי להביא אתך למחלקת היולדות,מלמדים  בו  דרכי הירגעות, אופני הרפיה, תנוחות שונות האמורות להקל על  היולדת את כאבי הצירים ועוד.

חשיבות קורס הכנה ללידה מתמצה, בין השאר, גם בתחושת השייכות: את לא לבד. במהלך קורס הכנה ללידה תיווכחי לדעת כי מה שאת חשה וחושבת משותף, בעצם, לכולן, לכולם. אין מי שאינה חוששת מהלידה הצפויה, גם היא יולדת כבר בפעם השנייה, השלישית או הרביעית. אין אישה הרה שאינה זקוקה לחיזוק, לתמיכה, לידיעה כי יש כתובת לפנות עליה .

קורס הכנה ללידה הוא גם מסגרת טובה להיוודע באמצעותה על קיומן של דולות (תומכות לידה), ייתכן כי מי שמעבירה את הקורס היא עצמה תומכת לידה כזאת, אשר  חשיבותה גדולה אף יותר. באפשרותה של דולה להעביר קורס ללידה וגם להיות זו שתלווה אותך, אישית, לקראה, במהלכה ולאחריה.

כיום, עם שכלול האמצעים יש גם התקדמות רבה בכל נושא הלידה. יש שיטות חדשות, מתקדמות,  שמקלות על היולדת.

בני זוג של נשים שהשתתפו בקורס הכנה ללידה מספרים על חוויה מכוננת.   השתתפותם הפעילה בתהליך ההכנה לקראת הלידה מאפשרת להם למלא תפקיד חשוב בלידה עצמה, אם בתמיכה רגשית חשובה כשלעצמה ואם בסיוע ממשי – להרגעה, לליטוף, למלים טובות.

קורס הכנה ללידה הוא קורס שאין תנאי סף הכרחיים להתקבל אליו. מומלץ בחום.