Archive for פברואר, 2010

קורס הכנה ללידה

פברואר 4, 2010

קורס הכנה ללידה

אף שלכאורה כל אישה אמורה לדעת שבסוף תשעת חודשי ההיריון  היא תלד ואף שכל ( או, אם לדייק, כמעט כל) אישה יודעת, לכאורה, מה לעשות כאשר פרי בטנה מונח עליה רגע לאחר שיצא לאוויר העולם – רבות הן הנשים, כמו גם בני זוגם, המבקשים להיערך לקראת הלידה באמצעות השתתפותם בקורס הכנה ללידה. קורס הכנה ללידה אמור להעשיר את הנשים, אשר רבות מהן מבקשות גם מבעליהן או מבני זוגם להצטרף אליהן   ולהשתתף בקורס, לא רק במידע בסיסי חיוני על אודות תהליכים נפשיים ופיזיולוגיים  המתרחשים בעת ההיריון אלא גם על מידע טכני חשוב
(על זכאויות שונות), על תזונה מומלצת, על ציוד נדרש ורצוי כשמגיעים  אל מחלקת היולדות וציוד שרצוי להכין בבית מבעוד מועד. קורס הכנה ללידה מאפשר לבן הזוג ללמוד למלא תפקיד חשוב ביותר בעת הלידה כגון: להזכיר ליולדת לנשום נכון, לשנות תנוחות, ואף להרגיע אותה, ללטף אותה ולהשרות עליה ביטחון בעצם הימצאותו במחיצתה.

קורס הכנה ללידה מועבר על ידי מי שהוסכמו לכך. מדובר בנשים שרכשו ידע בין-תחומי המסמיך אותן להנחות קורס הכנה ללידה. ניתן להשתתף בקורס כזה  הנערך לקבוצה של זוגות אחדים וניתן גם להזמין קורס הכנה ללידה פרטי. יתרון קיומו של קורס הכנה ללידה שמשתתפים בו מספר זוגות הוא בכך שאנשים יכולים לשתף אלה את אלה בתחושות, להחליף מידע ולחוות את התחושה של "צרת רבים – חצי נחמה". היתרון בקיום קורס הכנה ללידה פרטי בבית הזוג הוא באפשרות להביא בו לידי ביטוי את  הצרכים והרצונות, הפחדים, החלומות, התקווה וכל קשת הרגשות והמחשבות העשירה והמגוונת. המנחה יכולה לייחד  ולמקד את כל תשומת הלב ואת כל הקשב והריכוז בזוג אחד.

סביר להניח, כי כל מי שהשתתפו בקורס הכנה ללידה – קל וחומר לקראת לידה ראשונה
( מעניין, אגב, כמה נשים משתתפות יותר מאשר פעם אחת בקורס  כזה) הפיקו ממנו תועלת, אם ברב או אם  במעט. קורס הכנה ללידה עשוי להועיל גם למי שהוא לא בהכרח מחדש עבורם חידושים מסעירים. הוא מהווה מסגרת חמה, משתפת, תומכת. גם אם  הערך המוסף שלו הוא הערך המרכזי שלו –שווה  להשתתף בו.