Archive for נובמבר, 2009

לידה בבית – חוויה מרגשת

נובמבר 26, 2009

יש סיבות שונות להעדפתן של  נשים מסוימות ללדת בביתן. לידת בית מותרת על פי פקודת המיילדות ופקודת הרופאים (שתי פקודות שהתקבלו בשני מועדים שונים)באמצעות רופא או, לחלופין, מיילדת מוסמכת. למעשה, ניתן לבצע לידה בבית ללא סיועו של איש מקצוע אף שההמלצה היא להסתייע במי מהם.
יש מכלול של תנאים הכרחיים לקיום לידה בבית. ההקפדה עליהם חשובה ביותר. על הנשים המתעתדות לבצע לידה בבית להיות מיודעות על תנאים אלה ולמלאם בקפידה.

(more…)

קורס הכנה ללידה

נובמבר 22, 2009

עם לידת ילד ראשון נולדים בני הזוג לראשונה בחייהם כהורים. אף שלידה נראית לכאורה תהליך טבעי. לא רק האם היולדת זקוקה להדרכה, גם האב, אשר השתתפותו במסגרת קורס הכנה ללידה בהכנות לקראתה חשובה מאוד, בוודאי לבת זוגו. לא רק עצם נוכחותו עשויה להרגיע אותה אלא אף תרומתו הפעילה. אם וכאשר תיתקף היולדת כאבים עזים במהלך הלידה, הוא זה שאמור להזכיר לה לנשום עמוק, להרגיעה, להסיח את דעתה מהכאב.
(more…)

קורס הכנה ללידה

נובמבר 17, 2009

עם לידת ילד ראשון  נולדים בני הזוג לראשונה בחייהם כהורים. אף שלידה נראית לכאורה תהליך טבעי. לא רק האם היולדת זקוקה להדרכה, גם האב, אשר השתתפותו במסגרת קורס הכנה ללידה בהכנות לקראתה חשובה מאוד, בוודאי לבת זוגו. לא רק  עצם נוכחותו עשויה להרגיע אותה אלא אף תרומתו הפעילה. אם וכאשר תיתקף היולדת כאבים עזים במהלך הלידה, הוא זה שאמור להזכיר לה לנשום עמוק, להרגיעה, להסיח את דעתה מהכאב.
קורס הכנה ללידה עשוי לכלול זוגות אחדים ולהימשך כחודשיים.  במסגרת קורס  הכנה ללידה נדרשת המנחה ומשתתפיו לשוה שלמה של היבטים הקשורים להיריון וללידה ואף לתקופה אחריה.
קורס הכנה ללידה חשוב במיוחד למי שעבורם זו לידה ראשונה. לידת ילד ראשון לא רק משנה את המאזן הדמוגרפי של המשפחה, היא עלולה – פרדוכסלית – עם שהיא מעוררת אושר וריגוש, לערער גם משהו  ביחסים בין בני הזוג, ולו רק מהעובדה הנגזרת ממחויבותה העצומה של האם לילד וממיקוד תשומת הלב היתרה כלפי הרך הנולד ( או הרכה הנולדת). הבנת השינוי הזה תקל בוודאי על המצב שהוא יחולל. קורס הכנה ללידה הוא גם, כמובן, קורס למצב החדש. מנחה רגישה בוודאי תשים דגש במהלך  הקורס גם היבטים הפסיכולוגיים שבני הזוג בכלל והיולדת בפרט צפויים לעבור החל ההיריון וכלה בלידה ואחריה.
חשיבות הימצאות זוגות אחדים במסגרת קורס הכנה ללידה מאפשרת לחלוק חוויות ולגלות כי החששות משותפים לכולם. עם זאת חשוב להדגיש, כי בפני זוגות פתוחה, כמובן, האופציה לקיום קורס הכנה ללידה פרטי, בביתם או בכל מקום שיבחרו.
מיליוני אנשים נולדים למשפחות אשר לא עברו קורס הכנה ללידה, אבל כאשר קיימת אפשרות להשתתף בקורס כזה, שבו ניתן לרכוש כלים מעשיים שיקלו על הלידה עצמה, יפיגו את חששותיה ( אולי אך ישככו את חרדותיה מפני הלידה כטראומה שהיא צפויה לעבור) וירגיעו את היולדת,  קל וחומר כאשר אנשים יכולים להרשות לעצמם את ההשתתפות מבחינה כספית – מומלץ מאוד להשתתף.
קורס הכנה ללידה עשוי להפוך את הלידה לחוויה מרגשת, מפעימה, חוויה נדירה וחד-פעמית (ודאי הלידה הראשונה). " גם למראה נושן יש רגע של הולדת", כמאמר המשורר. הוא לא התכוון לתאר לידה אבל אולי נכון להחיל מלים אלה גם על לידת הילה השני השלישי ועוד. מזל טוב!